Novinky

Projekt Immopark Žilina reprezentuje moderný priemyselný park s priestormi vhodnými pre logistiku, distribúciu, skladovanie a ľahký priemysel, s dostupným kancelárskym priestorom umiestený na 40ha pozemku medzi medzinárodním letiskom a diaľnicou D1 a D3.

O nás

Žilina je štvrté najväčšie mesto Slovenska s populáciou takmer 90,000. Najväčší zahraničný investor v regióne je výrobný závod Kia Mo­tors .

Projekt ponúka viac ako 150,000 m2 logistických a priemyselných budov v 3 zónach.
Všetky haly sú navrhnuté aby poskytovali každému nájomcovi maximálnu efektivitu a boli adaptovateľné v zmysle prípadných špecifických požiadaviek. 

Hala Výmera Stav
DPD 2 528 m² existujúca
Z1 11 232 m² plánovaná
Z2 12 125 m² existujúca
Z2a LIBEX 9 136 m² existujúca
Z4 3 456 m² plánovaná
Z5 23 744 m² plánovaná
Z6 15 552 m² plánovaná
Z7 14 688 m² plánovaná
Z8 19 260 m² plánovaná
Z9 5 184 m² plánovaná
Z10 5 760 m² plánovaná
Z11 9 504 m² plánovaná
Z12 6 912 m² plánovaná

Globální mapa - Immopark Žilina

Technické špecifikácie

Štandardná technická špecifikácia
HALA + PLOCHA VSTAVKU:


Základné riešenie

Základný modul

12 x 24 m pre hlavný halový priestor, (Stĺpy v násobkoch 3,0 m)

Svetlá výška

Min. 6,5 m pre halový priestor Flexi (Z9-Z12) a 10,0 m pre skladový halový priestor  ; min. 2,8 m pre administratívne vstavky

Nosnosť podláh

5 t/m2 pre hlavný halový priestor; bodové zaťaženie do pätky 150×150 mm – zvislé zaťaženie 55 kN

400 kg/m2 pre administratívny vstavok

Hrubá stavba

Zakladanie

Základové kalichy (+ špeciálne zakladanie – pilóty, na základe podrobného geologického prieskumu)

Nosný systém

Železobetónový prefabrikovaný, montovaný skelet (alt. oceľový montovaný skelet) , Stĺpy v modulovej sieti 12 × 24 m, po obvode objektu každých 6 m

Nenosný systém

Plynosilikát – Murované konštrukcie v administratívnom vstavku

Požiarne-odolná deliaca panelová stena (Alt. Plynosilikát – Murované konštrukcie v hale)

SDK steny a zavesený strop z kaziet len pre administratívny vstavok

Izolácie

Proti zemnej vlhkosti PE fólia

+ proti radónová izolácia podľa potreby v súlade s STN

Podlaha

Železobetónová hladená drátkobetónová podlaha s rozptýlenou výstužou , hrúbka 180 mm

Fasáda

Fasádne sendvičové panely, izolácia PUR alebo minerálna vlna, kladené vodorovne (hrúbka panelov 160 mm)

Strešná skladba

Trapézový plech, parozábrana, tepelná izolácia (približne 220 mm minerálna vlna), PVC fólia hrúbka 1,5 mm

Výplne otvorov

Okná – plastový 5-komorový profil + Izolačné sklo (a=1,4/1,4 m), vrátane podpornej nosnej oceľovej konštrukcie (pre administratívny vstavok)

Vonkajšie dvere– plastový 5-komorový profil + Izolačná výplň (a=2,0/0,9 m), vrátane podpornej nosnej oceľovej konštrukcie (pre hlavný halový priestor)

Interiérové dýhované dvere (a=2,0/0,8 m), vrátane zárubne (pre administratívny vstavok)

Priemyselné sekcionálne elektricky ovládané brány , veľkosť 3,0 x 3,0 m, zateplené PUR 40 mm s hydraulickými vyrovnávajúcimi mostíkmi (dĺžka 2,5m, šírka 2m, dynamická únosnosť 6000 kg), v počte približne 1 ks /1000 m2 pre skladovaciu plochu

„Drive-in“ sekcionálne brány pre priamy prístup, veľkosť 3 x 4 m, manual

 

Technical Solutions - Žilina- Image

Technické zariadenia budovy

Kúrenie a ventilácia

Plynové vykurovanie v sklade / výrobe, nástenné alebo podstropné jednotky (typ Sahara alebo podobné), min. vykurovacia teplota je 15ºC

Vetranie skladu cez vykurovacie jednotky

Radiatory pre vstavky, skryté rozvody, min. vykurovacia teplota je 18 – 21ºC,

Samostatné vetranie v zázemí.

Klimatizácia

Lokálne klimatizačné jednotky + skryté rozvody len pre administratívny vstavok, (alt.- centrálna jednotka + VZT + skryté rozvody pri väčšej ploche vstavkov)

Odvodnenie striech

odtlakový PVC systém, priznané povrchové rozvody, vyhrievané vpuste, (v administratívnych vstavkoch skryté rozvody)

Voda, kanál

PVC priznané povrchové rozvody, zariaďovacie sanitárne predmety a armatúry – standard (v administratívnych vstavkoch skryté rozvody)

Požiarna ochrana

Požiarne uzávery a prestupy

Navrhnuté v súlade s  STN/EU predpismi

Hydranty

Navrhnuté v súlade s  STN/EU predpismi

Ručné hasiace prístroje

Navrhnuté v súlade s  STN/EU predpismi

Zariadenia na odvod dymu a tepla

Navrhnuté v súlade s  STN/EU predpismi

EPS

Navrhnuté v súlade s  STN/EU predpismi

Samočinné hasiace zariadenie

Plnohodnotný ESFR sprinkler system pri sklade/výrobe ak sa vyžaduje, Navrhnutý v súlade s  STN/EU predpismi

Núdzové osvetlenie

Navrhnuté v súlade s  STN/EU predpismi

Požiarny rozhlas

Navrhnuté v súlade s  STN/EU predpismi

Elektro

Kabeláž

Priznané povrchové rozvody pre sklad/výrobu, skryté rozvody v administratívnom vstavku

NN rozvodňa

Navrhnuté v súlade s  STN/EU predpismi pre danú kapacitu

Zásuvkový rozvod

1 Box = 2x230V + 2x400V s istením na 24A, v počte 1 Box/1000 m2  sklad / výrobu

Podparapetné povrchové PVC žľaby, zásuvky 4x230V + 2x Data / Telefón na 1 pracovné miesto (15 m2) len pre administratívny vstavok

-

Osvetlenie

LED osvetlenie, úroveň osvetlenia 1,0 m od podlahy 200 lx pre halový priestor, 250 lx pre manipulačnú plochu

Úroveň osvetlenia 1,0 m od podlahy 500 lx pre administratívne vstavky

 

Bleskozvod a zemnenie

Navrhnuté v súlade s  STN/EU predpismi

Spevnené plochy a komunikácie

Chodníky

Zámková betónová dlažba kladená do piesku + betónové obrubníky

Parkovisko pre osobné automobily

Zámková betónová dlažba kladená do piesku + betónové obrubníky

Cesty a manipulačné spevnené plochy

Zámková betónová dlažba kladená do piesku + betónové obrubníky

Systém dažďovej kanalizácie cez ORL a následne do vsakov

-

Oplotenie

Drôtený plot, oplotenie na hranici, výška približne 1,8m, pozinkované vstupné brány

Vonkajšie osvetlenie

Navrhnuté v súlade s  STN/EU predpismi, (5 – 25 lx – úroveň osvetlenia)

Tenants - Immopark Žilina

Nájomcovia


Kontakty


Správca prenájmov

+421 918 183 000
zilina@immopark.sk

Peter Malík
Konateľ
+421 2 207 23 110
office.sk@immorent.com

 

Erste Group Immorent Slovensko s. r. o.

Sídlo: Tomášikova 48, 832 52 Bratislava, Slovensko

IČO: 35734507, DIČ: 2020269339

Tel: +421 2 207 23 110
Email: office.sk@immorent.com

Peter Malík, konateľ
Jaroslav Adolf, konateľ

Vytvořeno v Idealabu.